FIT RODZINKA

Nagraj filmik, pokaż swoją FIT RODZINKĘ i wygraj rodzinny wyjazd do Karpacza!

Fit Rodzina NEUCA, to konkurs dla aktywnych rodzin (nie tylko w tradycyjnym znaczeniu!). Pokażcie, co sprawia, że macie siłę do działania, zdrowie, co daje Wam radość. Nagrajcie filmik, wyślijcie zgłoszenie, weźcie udział w assesment center, a na końcu spędźcie aktywny, rodzinny weekend w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Dodaj filmik

Pamiętajcie, że maksymalna długość filmu zgłoszeniowego to 1 minuta. Plik zgłoszeniowy, który załączacie musi być w formacie MP4 a jego wielkość nie powinna przekraczać 100 MB.

Konkurs został zakończony.
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

Regulamin Konkursu „FIT RODZINKA”

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja NEUCA dla Zdrowia z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email konkurs@nekk.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu „FIT RODZINKA”, w tym publikacji zgłoszonego do Konkursu Filmu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wydania nagród, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu „FIT RODZINKA”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie  „FIT RODZINKA”.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.
6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w związku z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu będą przechowywane przez okres 3 lat, chyba że wcześniej Uczestnik wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Konkursu w celu udokumentowania jego wyników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek Uczestnika administrator dostarczy kopię jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Uczestnik zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
Uczestnik ma prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
Uczestnik ma także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie „FIT RODZINKA”, a także w celu przeprowadzenia i prawidłowego rozstrzygnięcia Konkursu „FIT RODZINKA”.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress