NIEBIESKIE MIASTECZKO ZDROWIA

DZIĘKUJEMY ZA TO, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI 11 WRZEŚNIA NA RYNKU NOWOMIEJSKIJM W TORUNIU!

Niebieskie Miasteczko Zdrowia 💙💙💙 już za nami, ale… to dopiero początek atrakcji związanych z tegorocznym Walkathonem NEUCA dla Zdrowia!

Już teraz dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za wzięcie udziału w naszej akcji i za zaangażowanie w propagowanie profilaktyki. – Jesteśmy szczęśliwi, że kilka tysięcy osób zaangażowało się w naszą akcję.
Zdrowsza przyszłość jest tutaj!
Aktywność fizyczna jest ważna przez cały rok.
Ruszajcie się, zainstalujcie appkę „Rusz się po zdrowie” i mierzcie aktywność fizyczną KAŻDEGO DNIA.

Audiometria tonalna progowa służy do diagnozowania niedosłuchu przewodzeniowego i odbiorczego. Jest badaniem, na podstawie którego możemy dokonać wstępnej oceny rodzaju i głębokości ubytku słuchu (co jest uszkodzone w narządzie słuchu i jak duży jest niedosłuch).

W audiometrii progowej bada się przewodnictwo słuchowe zarówno powietrzne, jak i kostne.

Wynik badania przedstawiany jest w formie audiogramu, który jest funkcją zależności natężenia dźwięku (mierzonego w decybelach) od jego częstotliwości. W zależności od rodzaju niedosłuchu, krzywe zarówno przewodnictwa kostnego, jak i powietrznego mają charakterystyczne kształty i położenia na wykresie.

Przy braku patologii, obie krzywe leżą blisko siebie – kości przewodzą dźwięki tak samo dobrze, jak przewód słuchowy i kosteczki w uchu środkowym. W przypadku, gdy krzywa kostna leży prawidłowo, a próg słyszenia przez powietrze jest dużo wyższy – można z dużą dozą prawdopodobieństwa podejrzewać choroby ucha zewnętrznego i środkowego, np. otosklerozę, czyli nadmierne kostnienie kosteczek słuchowych. Jest to tzw. niedosłuch przewodzeniowy. Gdy krzywe są blisko siebie, ale obie mają wysoki próg słyszenia, problem tkwi w uchu wewnętrznym lub głębiej w mózgu – jest to niedosłuch odbiorczy. Audiogram może wskazać dokładnie także wielkość ubytku słuchu dla konkretnych częstotliwości.

Audiometria tonalna progowa jest badaniem nieinwazyjnym i bezpiecznym.

Wskazaniem do badania jest podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego (np. w przypadku infekcji ucha zewnętrznego i środkowego) lub odbiorczego (choroby w obrębie ucha wewnętrznego, nerwów i mózgu).

Przeciwwskazaniem jest brak współpracy pacjenta – badanie jest nie diagnostyczne u małych dzieci, osób chorych psychicznie i otępiałych.

Zobacz na czym stoisz – badanie stóp na podoskopie.

Warto pamiętać, że różne dolegliwości naszego ciała mogą mieć swój początek w stopach. Od ich stanu, czyli prawidłowego ukształtowania zależy wiele. Dzięki badaniu na podoskopie fizjoterapeuta na podstawie odbicia stóp ocenia ich wysklepienie, a także funkcje w czasie obciążania. Uzyskuje informacje przydatne przy leczeniu wielu schorzeń.

Wyróżniamy stopy wydrążone, prawidłowe oraz różne rodzaje płaskostopia. Każdy z typów stóp, który odbiega od prawidłowej niesie za sobą pojawiające się dolegliwości naszego organizmu.

Jest to badanie poglądowe – wprowadzające, w przypadku wykrycia dysfunkcji stopy, do dalszej diagnostyki fizjoterapeutycznej.

Badanie przeprowadzą eksperci:

Badania poziomu lipidów, glikemii i ciśnienia tętniczego

Choroby układu sercowo-naczyniowego, mimo ogromnego postępu w leczeniu, od ponad poł wieku stanowią główną przyczynę zachorowalności i śmiertelności w krajach rozwiniętych.

Ich wspólną podstawą są zmiany miażdżycowe w naczyniach tętniczych prowadzące m.in. do choroby wieńcowej, zawałów serca, udarów mózgowych, niewydolności krążenia.

Miażdżyca jest zwykle efektem działania kilku czynników zwanych w praktyce klinicznej czynnikami ryzyka. Oprócz wieku, płci i obciążającego wywiadu rodzinnego, na które niestety nie mamy wpływu, zaliczamy do nich: nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowe poziomy lipidów, hiperglikemię oraz palenie papierosów — które dość łatwo wyeliminować.

Dzięki prowadzonej od kilku dziesięcioleci walki z chorobami układu krążenia wiemy, że podjęcie działań związanych z obniżeniem poziomu ryzyka pozwoliłoby zapobiec ponad 80% ich przypadków i nawet 40% zachorowań na raka. Dlatego też, we wszystkich obecnych wytycznych, dotyczących zapobiegania chorobom układu krążenia jako podstawę zaleca się ocenę całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego, na które składa się m.in.:

  • poziom lipidów,
  • poziom glikemii,
  • wysokość ciśnienia tętniczego.

Intensywność badań profilaktycznych powinna być dostosowana do wysokości ryzyka wyjściowego, zależnego od wieku, płci i wywiadu rodzinnego. Systematyczne badania zalecane są m.in. wszystkim z rodzinnym obciążeniem chorobami układu krążenia, osobom palącym, mężczyznom po 40 roku życia i kobietom po menopauzie.

Badania poziomu lipidów — poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL, trójglicerydów — wykonujemy analizatorami CardioChek Professional (PTS Diagnostics). Badanie panelu lipidowego (cztery parametry) trwa 120s i polega na ukłuciu opuszki palca w celu pobrania kropli krwi.

Badanie glikemii — średniego poziomu glukozy we krwi z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających oznaczenie otrzymujemy przez określenie poziomu hemoglobiny glikowanej (HbA1c). Jest to metoda rekomendowana przez amerykańskie i europejskie towarzystwa diabetologiczne. Do badania używamy testów A1cNOW PTS Diagnostics, certyfikowanych przez NGSP.

Wyniki badań pacjent otrzymuje natychmiast po badaniu, w postaci wydruku z aparatu. Etykieta z wydrukiem wklejana jest na kartę pacjenta, która jest jednocześnie krótkim materiałem edukacyjnym obejmującym zasady interpretacji wyników i zalecenia dotyczące redukcji ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Materiał obejmuje najnowsze zalecenia Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i rozwiewa wiele niedopowiedzeń np. na temat cholesterolu, który jest częstym tematem spekulacji pseudonaukowych.

Pakiet badań wykonywany jest przez dyplomowaną pielęgniarkę na specjalnie zaaranżowanym stanowisku. Stanowisko wyposażone jest w materiały wyłącznie jednorazowego użytku i materiały ochrony sanitarno-epidemiologicznej (plan higieny oparty na preparatach firmy Schulke).

Odpady medyczne są zabezpieczane i utylizowane zgodnie z literą obowiązującego prawa.

Przeciwwskazania do badania: skazy krwotoczne w wywiadzie.

Badanie trychologiczne jest nieinwazyjne, a także bezbolesne i nie wymaga specjalnego przygotowania, ani skierowania. Polega ono na kilkusetkrotnym powiększeniu badanych obszarów (skóry głowy, cebulek, mieszków włosowych) i analizie obrazu z kamery. Tego typu badanie powinien wykonać każdy, kto zauważy, że zaczynają wypadać mu włosy lub jeśli ze skórą głowy dzieje się coś niepokojącego.

Dermatoskopowa ocena znamion skórnych

W ciągu całego życia nasza skóra narażona jest na działanie szkodliwych czynników. Jednym z najbardziej niebezpiecznych jest działanie promieniowania UV.

Obserwujemy pojawienie się nowych zmian: „pieprzyków”, znamion, przebarwień. Część z tych zmian może w przyszłości przekształcić się w zmiany złośliwe, w tym w bardzo groźnego czerniaka. Jeśli jednak ten nowotwór zostanie rozpoznany wystarczająco wcześnie, jest całkowicie wyleczalny. Dlatego towarzystwa dermatologiczne i onkologiczne na całym świecie apelują o badanie dermatoskopowe znamion. Badanie może w dużym stopniu przybliżyć diagnozę, a także wyselekcjonować osoby, u których występują znamiona atypowe (tzn. znacznie częściej transformujące w czerniaka). Takie osoby powinny poddawać się regularnie (tzn. 1-2 razy w roku) badaniom dermatoskopowym.

Na czym polega badanie dermatoskopowe?

Jest to badanie mikroskopowe powierzchni skóry umożliwiające obserwację w powiększeniu i ocenę struktur barwnikowych na poziomie naskórka i górnych warstw skóry właściwej. Zmiany obserwuje się w powiększeniu, w świetle odbitym, z zastosowaniem olejku immersyjnego zwiększającego przejrzystość skóry i zmniejszającego odbicia światła zakłócające obraz. Badanie dermatoskopowe ma ocenić, czy badana struktura jest zmianą barwnikową (melanocytową) i czy jest łagodna, czy podejrzana o złośliwość. Ostateczne rozpoznanie zmiany nowotworowej może być postawione tylko na podstawie badania histopatologicznego.

Przeciwwskazania do badania: brak.

Badanie dedykowane jest szczególnie osobom po 40. roku życia.  Badanie zalecane jest w celu profilaktyki osteoporozy – umożliwia wykrycie osteoporozy we wczesnej fazie rozwoju oraz pozwala określić stadium zaawansowania choroby.

Przeciwskazaniem do jego wykonania jest ciąża, badanie RTG lub rezonans robiony w ciągu ostatniego roku, a także pierwsze dwa dni po podaniu środka kontrastowego.

Osteoporoza to choroba układu kostnego. Jej najgroźniejszymi następstwami są przede wszystkim pogorszenie się stanu tego układu, a także większa podatność do występowania złamań. To poważne zagrożenie, szczególnie dla osób starszych. W wielu przypadkach, złamania np. w obrębie nasady bliższej kości udowej sprawiają, że pacjenci nieodwracalnie tracą pełną sprawność funkcjonalną, a w skrajnych przypadkach są zmuszeni do długiej rekonwalescencji w łóżku i korzystania z pomocy osób trzecich.

Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG i oceną ryzyka chorób układu krążenia

Celem profilaktycznych konsultacji lekarskich jest partnerska rozmowa o zdrowiu, o tym jak żyć i o co zadbać, żeby jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrą jakością życia. W zależności od potrzeb lekarz może omówić wyniki wcześniej wykonanych badań, rozwiać wątpliwości dotyczące codziennych, często lekceważonych problemów, wykonać tzw. badanie fizykalne i doradzić optymalne postępowanie.

Dodatkiem do konsultacji jest określenie ryzyka chorób układu krążenia w oparciu o aplikację Heart®Score (rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne) i badanie EKG.

Program HeartScore® służy do szacowania indywidualnego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (m.in.: zawał serca, udar mózgu), w oparciu o dane takie jak: wiek, płeć, nawyk palenia tytoniu, ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu we krwi lub wskaźnik cholesterol całkowity/cholesterol HDL.

Aplikacja oprócz wyliczenia całkowitego ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego pokazuje udział procentowy poszczególnych, modyfikowalnych czynników ryzyka w ryzyku całkowitym.

Dodatkowo program ilustruje korzyści wynikające z redukcji wybranych czynników ryzyka — pokazuje, jak bardzo zmieni się ryzyko, jeśli obniżymy wartości ciśnienia tętniczego, poziomu cholesterolu, czy też zaprzestaniemy palenia papierosów.

Program HeartScore® został stworzony przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC). Algorytmy określające ryzyko sercowo-naczyniowe oraz oczekiwany wpływ interwencji na jego zmiany powstały na bazie danych z 12 europejskich badań populacyjnych (ponad 3 miliony osobolat obserwacji).

Porady udziela: lekarz kardiolog.

Przeciwwskazania do badania: brak.

Jest to podstawowe badanie radiologiczne, którego przeprowadzanie pozwala na wczesne rozpoznawanie i wykrywanie guzków oraz zmian w obrębie piersi. Mammografia jest badaniem polegającym na prześwietleniu piersi promieniami Roentgena. Wykonywane są 4 projekcje (po dwie na każdą pierś). Lekarz opisujący porównuje wyniki badania z poprzednimi wynikami (jeśli kobieta miała wcześniej wykonywane badania piersi) – dlatego ważne jest, aby na badanie przynieść poprzednio uzyskane zdjęcia lub opisy badania USG.

Badanie mammograficzne jest metodą pierwszą z wyboru dla piersi o budowie gruczołowo-tłuszczowej lub tłuszczowej. USG dedykowane jest do piersi o budowie gruczołowej. Piersi zmieniają swoją strukturę z gruczołowej na gruczołowo-tłuszczową od około 35. roku życia – dlatego odpowiednia metoda badania dobierana jest zależnie od wieku Pacjentki.

Wykonanie badania jest zalecane kobietom w przypadkach:
• odczuwania przez Pacjentkę bólu piersi;
• podejrzenia wystąpienia zmian w piersi: guza, wciągnięcia brodawki lub skóry, wycieku z brodawki, ograniczonych bólów, torbieli, asymetrii;
• przed rozpoczęciem i w trakcie terapii hormonalnej;
• przynależności do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia raka sutka (w przypadku np. występowania raka sutka w rodzinie, dysplazji gruczołu piersiowego, stwierdzonej mutacji w genie BRCA1 lub BRCA2);
• osiągnięcia wieku 50–69 lat, w którym jest największe prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi.

Główna grupa docelowa:
• Wszystkie kobiety powyżej 50. roku życia, jeśli w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonano u nich mammografii i nie ma przeciwwskazań od lekarza (dotyczących ciąży lub piersi o budowie gruczołowej).
• Kobiety poniżej 50. roku życia, na wyraźne wskazanie lekarza.

Słuchmed Badanie słuchu – audiometria tonalna – jest bezbolesne i nieinwazyjne. Pacjent zakłada słuchawki i kolejno do każdego z uszu (nie do obu jednocześnie) są wysyłane dźwięki o różnym natężeniu. Zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w momencie, gdy usłyszy dźwięk. Badanie pozwala na wstępne określenie charakteru i głębokości niedosłuchu.

Partnerem badania jest:

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem pozwalającym m.in. wykryć jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, mianowicie Przewlekłą Obturacyjną chorobę Płuc (atakującą głównie palaczy). Wykonuje się je również w celu diagnostyki niektórych schorzeń układu oddechowego, np.: zapalenia oskrzeli, rozedmy, oraz aby wyjaśnić przyczyny duszności.

Przeciwwskazania: osoby: przed 21 rokiem życia, po zawale serca, udarze serca, po jakimkolwiek zabiegu inwazyjnym na sercu, po operacji oczu (pół roku), osoby z tętniakami, odmą opłucnową lub zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym – NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO BADANIA.

Tonometria to pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Gałka oczna wypełniona jest cieczą wodnistą, która zapewnia jej prawidłowe napięcie i odpowiednie uwodnienie rogówki i soczewki, co wpływa na ich przejrzystość i regularność krzywizny. Ciśnienie wewnątrzgałkowe zależy od stopnia równowagi między produkcją cieczy wodnistej a jej odpływem z gałki ocznej. U zdrowych osób za wartości prawidłowe ciśnienia wewnątrzgałkowego powszechnie uznaje się zakres 10–21 mm Hg. Ciśnienie wewnątrzgałkowe waha się w ciągu dnia (najwyższe jest w godzinach porannych). Jego średnie dobowe wahania nie przekraczają 5 mmHg.

Pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej (tonometria) opiera się na regule Imberta i Ficka, zgodnie z którą ciśnienie panujące we wnętrzu kuli jest równe sile potrzebnej do jej spłaszczenia, podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia.

W przypadku tonometrii bezkontaktowej (typu air-puf) siłą spłaszczającą rogówkę jest podmuch sprężonego powietrza (tonometr automatycznie przelicza ją na ciśnienie wewnątrzgałkowe). Przy badaniu nie jest konieczne znieczulenie miejscowe. Siła podmuchu powietrza może jedynie zaskoczyć i przestraszyć pacjenta.

Przed badaniem należy rozluźnić mocno zapięty kołnierzyk. Badany powinien spokojnie oddychać, nie może wstrzymywać oddechu ani zaciskać powiek. Drugim, niebadanym okiem należy patrzeć w dal prosto przed siebie.

Przed badaniem należy zdjąć soczewki kontaktowe.

Tonometria stanowi część rutynowego badania okulistycznego. Jest jednak szczególnie wskazana w przypadku jaskry, nadciśnienia ocznego (lub ich podejrzenia), a także w trakcie kontroli po zabiegach na gałce ocznej.

Badanie ma na celu określenie prawidłowości wykonywania ruchów i czynności z określeniem zachowania równowagi w staniu, chodzie i przysiadzie a tym samym wskazanie kierunku przewagi odchylenia się ciała. Badanie oceni siłę mięśni kończyn dolnych oraz mieści brzucha, a przede wszystkim określi prawidłowości badz deficyty w zachowaniu równowagi ciała.

Badanie USG — jest nowoczesnym, bezbolesnym i nieinwazyjnym badaniem; należy obecnie do podstawowych metod diagnostycznych. Polega na obrazowaniu wnętrza ludzkiego ciała przy wykorzystaniu fal akustycznych o wysokiej częstotliwości, niesłyszalnych dla ludzkiego ucha (zakres 1-10MHz). Fale wnikają do naszego ciała i rozchodzą w nim, nie uszkadzając komórek. W przeciwieństwie do promieni rentgenowskich nie stanowią one żadnego zagrożenia dla organizmu. Narządy wewnętrzne odbijają fale w różny sposób, dzięki czemu można rozpoznać ich strukturę. Główną częścią aparatu jest głowica z przetwornikiem ultradźwięków. Obraz narządów powstaje na monitorze, dzięki zamianie impulsu akustycznego na obraz. Podczas badania konieczne jest odkrycie badanych części ciała. Lekarze używają specjalnych żeli przy pracy z głowicą USG.

USG jamy brzusznej — badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej warto profilaktycznie wykonywać co najmniej raz na trzy lata (optymalnie co 1-2 lata). Pozwala ocenić stan narządów jamy brzusznej oraz wykryć nawet niewielkie zmiany i nieprawidłowości w ich budowie. Narządy, które możemy zbadać wykonując badanie to: wątroba, pęcherzyk żółciowy, drogi żółciowe, nerki, trzustka, śledziona, aorta i inne duże naczynia, pęcherz, gruczoł krokowy, macica i przydatki. Badanie jest niezbędne w sytuacji, gdy występują: utrata wagi ciała, przedłużające się wymioty i biegunka, powiększenie obwodu brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, układu moczowego, dróg rodnych, utrudnienie w oddawaniu moczu i stolca, gorączka o niejasnej przyczynie, ostre lub przewlekłe bóle brzucha, uraz brzucha, wyczuwalne palpacyjnie guzy w jamie brzusznej.

Badania USG wykonywane są przez lekarzy radiologów. Po badaniu pacjent otrzymuje drukowany opis, do którego w razie potrzeby zostają dołączone wydruki obrazu.

WSKAZANIA DO BADANIA: Do badania narządów jamy brzusznej pacjent powinien być jeden dzień na diecie lekkostrawnej i po przyjęciu preparatów usuwających powietrze z jelit (dostępne bez recepty). Na około 6 godzin przed badaniem powinien się powstrzymać przed spożywaniem pokarmów i napojów gazowanych, nie żuć gumy i nie palić papierosów. Do badania narządów miednicy mniejszej (np. badanie gruczołu krokowego, pęcherza, przydatków) powinien mieć wypełniony pęcherz moczowy, który staje się wtedy tzw. oknem ultrasonograficznym (czyli wypić 1–1.5 l wody na 2 godziny przed badaniem i nie oddawać moczu).

Przeciwwskazania do badania: brak.

Ok. 15 min

Konsultacja fizjoterapeutyczna ma na celu przywrócenie sprawności fizycznej pacjenta. Fizjoterapeuci wspierają sportowców oraz osoby z dysfunkcjami narządu ruchu.

Konsultacja obejmuje wywiad oraz badanie oceniające sprawność fizyczną pacjenta. Na konsultację warto zabrać ze sobą dokumenty zawierające diagnozy lekarskie, wyniki badań RTG, MRI, USG, itp. Wywiad oraz przeprowadzane badanie pozwala ustalić z jakimi problemami zmaga się pacjent oraz określić odpowiednie rekomendacje do dalszej terapii indywidualnej.

Przeciwwskazania do badania: brak.

Ok. 15 min.

Z wyniku pomiarów pacjent dowie się jak jest zbudowany, jaką ma zawartość tkanki mięśniowej, tłuszczowej oraz pozna wiele innych cennych informacji na temat swojego ciała!

Dostarczone dane pozwalają na śledzenie zagrożeń dla zdrowia. Dzięki nim, dietetyk może precyzyjnie wskazać, jaka dieta będzie najbardziej korzystna.

Jak się przygotować do pomiaru?

Zaleca się, aby na 4 godziny przed planowanym badaniem nie spożywać posiłku. Badanie najlepiej jest wykonywać na czczo. Do badania należy zdjąć biżuterię oraz wszystkie metalowe przedmioty, np. pasek, koszulę z metalowymi guzikami, biżuterię. Ponadto na 30 minut przed analizą należy opróżnić pęcherz moczowy. Aby przeprowadzić badanie należy stanąc gołymi stopami na analizatorze.

Przeciwskazania:

– ciąża,
– epilepsja (padaczka),
– wszczepiony rozrusznik serca, lub inne metalowe elementy (np. endoproteza, stent i metalowy szew w sercu/naczyniu krwionośnym, etc.).